ઊંઘ ઉતારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંઘ ઉતારવી

  • 1

    ચડેલી કે ઉજાગરાથી બાકી ઊંઘ કાઢવી.

  • 2

    આળસ કે અજ્ઞાન કાઢવું.