ઊંઘ ઊડી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંઘ ઊડી જવી

  • 1

    ઊંઘ જતી રહેવી; જાગવું.

  • 2

    આળસ કે અજ્ઞાન ટળવું; ભાન આવવું.