ઊંઘ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંઘ જવી

  • 1

    ઊઠવું; જાગવું; ઊંઘ પૂરી થવી.