ઊંઘ ભરાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંઘ ભરાવી

  • 1

    ઊંઘ આવવાનું થવું; ઊંઘ ચડવી.