ઊંઘ વેચીને ઊજાગરો વહોરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંઘ વેચીને ઊજાગરો વહોરવો

  • 1

    હાથે કરીને દુઃખ કે પંચાતમાં પડવું; ડોબું ખોઈ ને ડફોળ બનવું.