ઊચરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊચરાવું

(ઊચરવું)

  • 1

    'ઊચરવું'નું કર્મણિ.