ઊંચી આંખો કરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચી આંખો કરાવવી

  • 1

    ખૂબ રાહ જોવડાવવી.