ઊંચી ચાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચી ચાલ

  • 1

    એડી ઊંચી રાખી ચાલવું તે.