ઊંચી મૂછ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચી મૂછ

  • 1

    ટેક આબરૂ સચવાવાં.