ઊંચોનીચો હાથ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચોનીચો હાથ પડવો

  • 1

    ઊંધાં-છતાં કરીને કમાવું; અન્યાયથી ધન કમાવું.