ઊંચું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચું કરવું

  • 1

    બોજ ચડાવવો; તે માટે હાથ દેવો.

  • 2

    ઊભું કે ઉપસ્થિત કરવું; ઉભેળવું.