ઊંચું ને ઊંચું માથું રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચું ને ઊંચું માથું રાખવું

  • 1

    ગર્વથી છકેલું રહેવું.