ઊંચું મોં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચું મોં

  • 1

    આબરૂ, વટ જાળવવાં.