ઊંચે લઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચે લઈ જવું

  • 1

    સ્વર્ગમાં લઈ જવું ('હત, તને ઊંચે લઈ જાય').