ઊછર્યું પાછર્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊછર્યું પાછર્યું

વિશેષણ

  • 1

    ઊછરીને મોટું થયેલું (બાળમરણથી બચીને.).