ઊછરેલ પાછરેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊછરેલ પાછરેલ

વિશેષણ

  • 1

    ઊછરીને મોટું થયેલું (બાળમરણથી બચીને.).