ઊજડનોમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊજડનોમ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અષાડ સુદ ૯.