ઊંજણી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંજણી નાખવી

  • 1

    ઊંજવું; તે ક્રિયા કરવી.