ઊજળાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊજળાઈ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઉજાશ; ઉજ્જવળતા.

 • 2

  સ્વચ્છતા.

 • 3

  સંસ્કારિતા.

 • 4

  પૈસેટકે સુખી હોવાનો દેખાવ.