ઊજળું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊજળું કરવું

  • 1

    ઉજાળવું; દીપાવવું.

  • 2

    (વ્યંગમાં) કાળું કરવું; બેઆબરૂ કરવું.