ઊજળું વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊજળું વાળવું

  • 1

    ફાયદો કાઢવો.