ઊંટડો ઠબવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંટડો ઠબવો

  • 1

    કામ પાર પડવું.