ઊંટે ચડીને આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંટે ચડીને આવવું

  • 1

    (લેણું લેવા આવનારે) બધાને દેખાય એમ-છડેચોક આવવું.