ઊંટ જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંટ જેવું

  • 1

    ખૂબ ઊંચું.

  • 2

    બેવકૂફ; અણસમજુ.