ગુજરાતી

માં ઊઠની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊઠ1ઊઠુ2ઊંઠ3

ઊઠ1

વિશેષણ

  • 1

    સાડાત્રણ ગણું.

મૂળ

सं. अर्धचतुर्थ, प्रा. अद्धट्ठ ? સર૰ हिं. हूठ -ठा કે दे. आउट्टि ? म. औट

ગુજરાતી

માં ઊઠની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊઠ1ઊઠુ2ઊંઠ3

ઊઠુ2

વિશેષણ

  • 1

    સાડાત્રણ ગણું.

મૂળ

सं. अर्धचतुर्थ, प्रा. अद्धट्ठ ? સર૰ हिं. हूठ -ठा કે दे. आउट्टि ? म. औट

ગુજરાતી

માં ઊઠની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊઠ1ઊઠુ2ઊંઠ3

ઊંઠ3

વિશેષણ

  • 1

    સાડાત્રણ; સાડાત્રણગણું.

મૂળ

જુઓ ઊઠ