ઊઠતાં બેસતાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊઠતાં બેસતાં

અવ્યય

  • 1

    હરદમ; બધો વખત.