ઊઠાં ગણાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊઠાં ગણાવવાં

  • 1

    રમાડી જવું; ભરમાવવું; છેતરવું.