ઊઠીને બેઠું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊઠીને બેઠું થવું

  • 1

    મંદવાડમાંથી-ખાટલામાંથી ઊઠવું, સાજું થવું.