ઊઠ પહાણા પગ પર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊઠ પહાણા પગ પર

  • 1

    હાથે કરીને-જાતે પોતાનું બગાડવું; પોતે જ પોતાના પગ ભાગવા.