ઊડણખિસકોલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊડણખિસકોલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઊડતી-ઊડે એવી ખિસકોલી.