ઊંડેરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંડેરું

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો ઊંડું.