ઊણા ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊણા ઊતરવું

  • 1

    અપેક્ષા કરતાં ઓછા નીવડવું.