ઊણા પેટનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊણા પેટનું

વિશેષણ

  • 1

    વાત પેટમાં ના રાખી શકે એવું.