ઊતરતી ભાંજણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊતરતી ભાંજણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગણિતની એક રીત; ભારે કિંમતની સંખ્યા ને ઓછી કિંમતની સંખ્યાનું રૂપ આપવાની રીત.