ઊથલો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊથલો મારવો

  • 1

    ઉથલાવવું.

  • 2

    પલટો ખાવો.