ઊધડું લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊધડું લેવું

  • 1

    ખૂબ વઢવું; સખત ઠપકો આપવો.