ઊંધાં પગલાંનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધાં પગલાંનું

  • 1

    (ઊલટું 'ઊજળાં પગલાંનું') કમનસીબ; અપશુકનિયાળ.