ઊંધા વાજાં વાગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધા વાજાં વાગવાં

  • 1

    બાજી બગડવી; અવળું થવું.