ઊંધી ઈંટ ચણનાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધી ઈંટ ચણનાર

પુંલિંગ

  • 1

    કડિયો.