ઊંધી ખોપરીનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધી ખોપરીનું

  • 1

    માથાનું ફરેલ; અસામાન્ય મિજાજવાળું.