ઊંધી પાઘડી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધી પાઘડી મૂકવી

  • 1

    પાઘડી ફેરવવી; દેવાળું કાઢવું.