ઊંધું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધું કરવું

 • 1

  ઊલટું કે અવળું કરવું; ફેરવી નાંખવું.

 • 2

  ઊંધું મારવું; બગાડવું; કથાળવું.

ઊંધું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધું કરવું

 • 1

  ઘાલમેલ કરવી; આમનું તેમ ફેરવવું.

 • 2

  ગરબડગોટો વાળવો; બગાડવું.