ઊંધું ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધું ઘાલવું

  • 1

    નીચે જોવું; શરમાવું.