ઊંધે પાયે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધે પાયે

  • 1

    અવળે કે ખોટે રસ્તે.