ઊંધું વેતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધું વેતરવું

  • 1

    ઓડનું ચોડ કરી બેસવું; ભૂલ કરી બેસવું.