ઊંધું વળી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધું વળી જવું

  • 1

    બગડી જવું.

  • 2

    ખૂબ થાકીને લોથ વળીને (ઊંધું) પડવું.