ઊનમાસિક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊનમાસિક

વિશેષણ

  • 1

    મહિનો પૂરો ન થયો હોય ત્યાર પહેલાં કરવાનું હોય એવું.