ઊનમાસીસો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊનમાસીસો

પુંલિંગ

  • 1

    મૂએલાના માસીસા પહેલાંની કરવાની એક ક્રિયા.