ઊનું ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊનું ખાવું

  • 1

    આપકમાઈનું ખાવું.