ઊપજનીપજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊપજનીપજ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉત્પન્ન અને વૃદ્ધિ.

  • 2

    પેદાશ.

  • 3

    ચોખ્ખી આવક.